Върни се горе

Здравният министър откри реновираното отделение по неонатология на МБАЛ Сливен

    Модернизирането на лечебните заведения в страната и осигуряването на инвестиции за тяхното съвременно развитие е една от основните задачи, които стоят за решаване в системата на българското здравеопазване. Обновяването на болничната база и използването на високотехнологична апаратура създават както по-добри условия за работа на медицинския персонал, така и такива за профилактика, диагностика и лечение, съответстващи на равнището на добрата европейска практика. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при откриването на реновираното отделение по Неонатология на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” гр. Сливен. Средствата за реновирането на структурата са на обща стойност 188 000 лв., от които 152 000 лв. са собствени средства на лечебното заведение. Още 35 000 лв. са в изпълнение на мерки за енергийна ефективност, по проект „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ Сливен”. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма /СРИП/ на Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на обща стойност 7 839 365,96 лв. За неонатологичното отделение е осигурено и ново обзавеждане на стойност 33 000 лв. 
    Атанасова изтъкна, че въпреки не леките икономически условия мениджърският екип в МБАЛ-Сливен е успял да направи най-добрата инвестиция. „Майчиното и детско здраве са приоритет, както на правителството, така и на ръководствата на лечебните заведения“, каза здравният министър и изрази удовлетворение, че тъкмо в тази насока се намира възможност за модернизация. 
    Здравният министър изрази задоволство, че болницата реализира успешно проекти с европейски средства и е едно от 13-те лечебни заведения в цялата страна, които въвеждат високо технологична апаратура, което ще бъде важен фактор за качественото лечение на пациентите не само от област Сливен, но и от съседните региони. 
    По време на посещението в лечебното заведение министър Атанасова провери хода на изпълнението на дейностите от СРИП. В изпълнение на проекта вече е доставен и монтиран модерен 16-срезов компютърен томограф на стойност 915 000 лв., за който в най-скоро време се очаква издаване на лиценз от АЯР за експлоатация. Извършени са и ремонтни дейности в отделението по образна диагностика. Предстои да бъде закупено още високотехнологично медицинско оборудване за ранна диагностика и лечение на злокачествени заболявания, което включва: дигитална ехографска система; дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат; апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment); дигитален мамограф; система за архивиране и разпространение на образи (PACS); лабораторна система; лабораторна информационна система; ендоскопска апаратура /видеоколоноскопи, видеогастроскопи. „Проектът ще осигури подходяща, ефективна, достъпна и рентабилна здравна инфраструктура, задоволяваща здравните потребности както на населението на област Сливен, така и на жителите от съседните региони“, каза здравният министър. 
    Десислава Атансова посети и строящата се сграда на новото отделение по хемодиализа, за да провери хода на строителните дейности. Отделението се изгражда със собствени средства на лечебното заведение от 300 000 лв. и ще обслужва нуждаещите се 45 пациенти на хемодиализа. Откриването е планирано за 7 април – Световния ден на здравето.

Сподели в: