Върни се горе

Параметрите на новия Колективен трудов договор в отрасъл здравеопазване са израз на последователната политика на МЗ за приоритетното значение на инвестициите в човешкия ресурс

         Министерство на здравеопазването отпуска 60 000 лева, с които ще бъде обновено АГ отделението в МБАЛ Добрич. По този начин ръководството на министерството ще подкрепи добрите финансови резултати от работата на мениджърския екип на болницата, който в условията на криза успява със собствени средства да подобрява условията за пациентите чрез обновяване и модернизиране на болничната инфраструктура. Това заяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова, която официално откри Сектор по инвазивна кардиология към обновеното Първо вътрешно отделение. В новото Първо вътрешно отделение на пациентите вече се осигурява инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. Министър Атанасова откри и обновеното Трето вътрешно отделение по белодробни, стомашно-чревни и хематологични заболявания. Освен за строително-ремонтни дейности, в отделението са направени инвестиции, които позволяват модерни методи за лечение. С новия аргон-плазмен коагулатор лекуващите екипи вече са в състояние да извършват неоперативно лечение на пациенти при остро кървене на храносмилателния тракт. С 55 000 лв., осигурени от МЗ, лечебното заведение е закупило апаратура за отделение по Клинична патология, с което рязко се скъсява времето за диагностика.
     Министър Десислава Атанасова обяви, че съгласно Колективния трудов договор в сферата на здравеопазването, основните лекарски заплати и възнагражденията на всички работещи в лечебните заведения ще бъдат увеличени от 1 юли между 10 до 20 процента. Най-сериозно ще бъде увеличението в заплащането на новопостъпващите медицински сестри. Договорът ще бъде подписан утре в МЗ съвместно с работодателските организации и синдикатите в сектор Здравеопазване. Новият колективен трудов договор предвижда още и увеличение на нощния труд на медицинския персонал от 50 стотинки на 1 лев за час, подчерта министър Атанасова. Според нея новите ставки не би трябвало да нарушат финансовата дисциплина и стабилност на лечебните заведения. „От особена важност за нас като министерство и за българското здравеопазване е да запазим и мотивираме младите здравни специалисти да намерят реализацията си тук и да работят за българските пациенти”, заяви на брифинг пред журналисти министърът на здравеопазването. Тя допълни, визията й за развитието на младите кадри е намерила отражение в новата Наредба 34 за специализациите. Тя припомни, че с новата нормативна уредба се дават много по-големи възможности местата за специализации да бъдат финансирани не само от държавата, но и по оперативни европейски програми в размер на 16 милиона лв.

Сподели в: