Върни се горе

    „Провеждането на 18-та международната изложба „Медикус, Денто, Галения“ в Пловдив и представянето за пръв път на близо 20 върхови изделия в областта на здравеопазването е доказателство, че България е добра дестинация за бизнеспроекти“. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при откриването на изложението за медицина, стоматология и фармация. Според нея показателен за нарастващата роля на деловия форум е фактът, че през тази година в него със свои щандове участват  над 100 фирми от 12 държави. Министърът на здравеопазването отбеляза, че благодарение на усилията на организаторите и участниците, „Медикус, Денто, Галения“ се превърна в признат делови център за обмен на информация и за реализирането на полезни контакти между производители и специалисти в медицината, стоматологията, фармацията и балнеологията. „Уверена съм, че деловите прояви, представянето на най-съвременните и най-значимите постижения, на модерни технологии и нови продукти на най-реномираните български фирми и световноизвестни компании, несъмнено ще допринесат както за обновяването на материалната база, за подпомагане на лечебните и здравните заведения, така и за развитието на здравния туризъм у нас“, каза министър Атанасова. Според нея отличителна черта на изложението е, че всички експозиции в него представят модерна техника и технологии, насочени към подобряване на здравните услуги и грижата за пациента. 
    Министърът на здравеопазването изрази удовлетвореност и от това, че програмата на форума има подчертана практическа насоченост и полезност предвид планираните лекции за сексуалното възпитание на подрастващите, за храненето в детско-юношеската възраст, от възможността за безплатни изследвания за хепатит В и С и консултации за превенцията и лечението на опасната болест, както и  заложените демонстрации за оказване на първа долекарска помощ. „Всичко това нагледно показва, че международната проява, запазвайки характера си на класически бизнесфорум и място за договаряне, паралелно с това разширява мисията си и като средище за повишаване информираността на хората за значението на здравословния начин на живот и на здравната профилактика“, каза Десислава Атанасова. Според нея по този начин се дефинира ясно социалната отговорност и роля на бизнеса в опазване доброто здраве на работната сила, което е в интерес както на работодателите, така и на отделния човек. „Това е европейска и световна практика, която заслужава категоричната подкрепа на държавните институции и в наше лице вие имате тази подкрепа“, заяви в заключение министър Атанасова.   
   След официалното откриване на 18-та международната изложба „Медикус, Денто, Галения“ министър Атанасова посети част от щандовете на изложителите в Палата № 11.

Сподели в: