Върни се горе

Здравният министър откри обновеното отделение по хирургия   и приключения проект за енергийна ефективност и се запозна с хода на изпълнението на проекта за деинституционализация на Дома за медико-социални грижи за деца в Габрово

     През следващата седмица МБАЛ „Д-р Тота Венкова“-Габрово ще подаде в МЗ проектен фиш, с който ще кандидатства за създаване на център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания на стойност 5 млн. лв. Това съобщи министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при откриването на обновеното отделение по хирургия на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”- гр. Габрово и на ремонтираната и реконструираната южна фасада на блок А на лечебното заведение. С проекта лечебното заведение ще кандидатства за финансиране по Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Общият  бюджет на инвестиционната програма е 148 млн. лв. като конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването. Средствата са осигурени от спестените 27 млн. лв. след проведените обществени поръчки по изпълнението на проекти по СРИП. „Това ще бъде най-голямата инвестиция, правена някога в здравеопазването в област Габрово, а ръководството на болницата вече е доказало, че умее да се справя с реализирането на европейски проекти“, отбеляза министър Атанасова. 
    По повод откритото днес изцяло обновено отделение по хирургия и представянето на ремонтираната и реконструирана южна фасада на блок А на лечебното заведение здравният министър заяви, че в резултат на модернизирането на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“-Габрово се издига нивото на диагностичната и терапевтична дейност в лечебното заведение, което води до още по-качествено медицинско обслужване на пациентите. Ремонтните дейности са извършени със средства от МЗ в размер на 623 000 лв. Болницата е инвестирала още 24 312 лв. собствени средства, а с дарение на санитарна керамика и смесители за сервизните помещения е участвала компанията „Идеал Стандарт - Видима" АД. 
    Министър Атанасова отбеляза, че благодарение на добрите управленски решения и усилията на колектива на лечебното заведение през изминалата година МБАЛ-Габрово е постигнала много добри резултати. Доброто финансово състояние на лечебното заведение през 2012 г. даде възможност да се инвестират значителни средства в модернизация на редица болнични дейности. Със 190 000 лв. на лечебното заведениее закупена нова медицинска апаратура -автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и определяне на антибиотичната им чувствителност, видеогастроскоп, инжектор за контрастно вещество за инвазивна кардиология, невростимулатор, операционна лампа. Тази година в болницата ще бъде изцяло внедрена УЕБ-базирана информационна система, финансирана по проект на Оперативна програма "Конкурентноспособност". Тя е на стойност 127 167 лв. С обмяна на информация в реално време между отделните болнични звена ще бъде оптимизирана работата на екипите и се съкращава времето за консултации и резултатите от изследванията. Свързаността на всички модули в болницата и обмяната на данни дава текуща медицинска статистика и подобрява отчетността към НЗОК и МЗ.           
    След посещението си в областната болница министър Десислава Атанасова посети Дома за медико-социални грижи за деца до 3 г. в Габрово. Тя се срещна с ръководството на дома като основна тема беше хода на реализирания проект за деинституционализация. Това е един от осемте дома за деца, където се осъществяват проекти на МЗ по ОП „Регионално развитие“ и „Развитие на човешките ресурси“. Министър Атанасова подчерта, че след реализацията на заложените мерки   домът ще се преструктурира и ще се осигурят нови интегрирани услуги, създаващи условия за превенция на изоставянето на деца в домове, както и по-качествени грижи за децата с увреждания. Тя изрази удовлетворението си от   грижите, полагани от персонала за 28-те деца, настанени в дома. При посещението си министър Атанасова подчерта, че децата изглеждат видимо добре обгрижвани, в добро физическо състояние са и са контактни, което контрастира със ситуацията в други домове в страната. Тя изтъкна, че в момента по проекта в ДМСГД - Габрово се извършват подготвителни дейности за извеждане на настанените деца - започнало е обучение на персонала с цел повишаване качеството на осигуряваната грижа, в ход е и обучение на работещите в структурите, предоставящи нови услуги за подкрепа и за превенция на изоставянето на деца. Такива услуги в дома в Габрово ще бъдат предоставяни в новосъздавания семейно-консултативен център, в центровете за ранна интервенция, за дневни грижи и за майчино и детско здраве. За децата с увреждания е предвидена специализирана резидентна грижа от семеен тип. Общата стойност на проекта за преструктуриране на ДМСГД - Габрово е 1 милион и 100 хил. лв.

Сподели в: