Върни се горе

Болницата започна проект за изграждане на Комплексен онкологичен център, с който ще бъдат въведени високотехнологични методи за диагностика и лечение

„Областната болница в Благоевград става едно от 13-те лечебни заведения с държавно участие, които от 2013 г. ще променят визията на българското здравеопазване. В тях ще бъдат въведени   високотехнологични методи за диагностика и лечение, в резултат на което диагнозата рак няма да звучи като присъда“. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при стартирането на проекта „Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”. Проектът се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като общата му стойност е 7 844 592,02 лв. Той е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. 

С реализирането на проекта ще бъде осигурена подходяща, ефективна, достъпна и рентабилна здравна инфраструктура, задоволяваща здравните потребности на населението на областите Благоевград и Кюстендил. Лечебното заведение ще разполага с цялата необходима апаратура за поставяне на ранна диагноза, стадиране, оценка на терапевтичния отговор и динамичното проследяване на пациенти със злокачествени заболявания - дигитална ехографска система, дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат, 16 срезов многодетекторен компютърен томограф, апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика /MRI - equipment/, рентгенов мамограф, система за архивиране и разпространяване на образи /PACS/, лабораторна информационна система, ендоскопска апаратура /видеоколоноскопи, видеогастроскопи/, консолидирана система за клинично-химични и имунологичниизследвания за клиничналаоратория, санитарен автомобил. Предвидени са строително-монтажни дейности за ремонти и реконструкция на помещения, въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите на лечебното заведение и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. 

„След приключването на проекта гр. Благоевград ще разполага с нова модерна структура, която ще позволи да постигнем голямата цел, която сме си поставили - през следващите години да намалим значително заболеваемостта и смъртността в резултат на онкологични болести. Чрез ранната диагностика ще постигнем не само по-добро здраве на хората, но и ще намалим големите разходи, свързани със скъпоструващата терапия в напреднал стадий на болестта“, каза министър Атанасова. Тя подчерта, че това ще позволи спестените средства да бъдат инвестирани в разширяване на дейностите за профилактика на тези заболявания.

Сподели в: