Върни се горе

    Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова обяви конкурс за възлагане на управлението на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД, гр. София. Заповедта се издава на основание чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 2, чл. 3, ал. 1 и чл. 4 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. 
    В заповедта са посочени изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, както и условията за провеждане на конкурса. Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Св. Неделя“ 5, в срок до 29 януари 2013 г., всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа. 
    Конкурсът ще се проведе на 30 януари 2013 г. от 10.30 часа в сградата на МЗ. 
Заповедта за обявяване на конкурса и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет страницата на МЗ в рубриката „Министерство”, „Кариери“, „Обяви за конкурси“ на адрес:
 http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=429&categoryid=996&articleid=5406  

Сподели в: