Върни се горе

    Инвестицията, направена в Държавната психиатрична болница в с. Карвуна, е доказателство за това, че вече има ново отношение към психиатричната помощ и психичното здраве на българина. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при откриването на изцяло обновеното Отделение за лечение на психично-болни пациенти с активна форма на туберкулоза в ДПБ в Карвуна. „Осигуряването по време на криза на този немалък финансов ресурс за модернизирането на отделението нямаше да е възможно без досегашната успешна и дългогодишна съвместна дейност на Министерство на здравеопазването и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, подчерта здравният министър. Стойността на ремонта и оборудването на отделението е 93 312 евро. 
    Държавна психиатрична болница в Карвуна е единственото лечебно заведение в страната, в което се лекуват пациентите с едновременно наличие на психични заболявания и активна туберкулоза, включително с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB). Обновеното отделение е разположено в отделна едноетажна сграда в двора на болницата, която е с обща застроена площ 814.50 кв. м. и е с капацитет 30 легла. 
    „Днешното откриване е доказателство, че упоритата ни работа води до добри резултати, които са насочени в една единствена посока – осигуряване на качество на медицинското обслужване“, каза министър Атанасова. Тя добави, че с функционирането на обновеното отделение не само ще бъде осигурена подходяща, ефективна и рентабилна здравна инфраструктура, отговаряща на мерките за инфекциозен контрол, но и ще се подобрят условията за работа на персонала. Въпреки това МЗ обмисля възможността през следващата година да се осигурят капиталови средства за  ремонтни дейности на психиатричната болница в Карвуна, с което условията на работа там да се подобрят още повече. 
    Десислава Атанасова изрази признателност към работещите в болницата, които успяват в трудни условия да осигуряват необходимите грижи за пациентите. Тя подчерта, че МЗ е направило възможното във връзка с увеличаването на възнагражденията във всички 12 психиатрични болници в страната. Увеличението от 16.63 % от 1 ноември е осигурено изцяло от икономии в бюджета на министерството. 
    Във връзка с политиката на задържане на младите хора в България и осигуряване на кариерното им развитие Атанасова припомни мерките на МЗ в тази насока. На 16 ноември със заповед на министъра са утвърдени местата за специализации за 2013 г. Те са 3 261 броя, като от тях 2735 са за лекари. За сравнение специализациите за лекари през тази година са 1687. Увеличението на местата е с 1048, което е 62 на сто повече в сравнение с 2012 г. Увеличение има и в специализациите за държавна поръчка, които ще бъдат 254, а тази година са 167. 
    Допълнителен ресурс за специализации е осигурен от стартиралия проект „Нови възможности за лекарите в България“ и възможностите, които той открива за професионалното израстване на младите медици. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и е на стойност 16 млн. лв. С тези средства през 2013 г. ще бъдат осигурени стипендии за заплащане таксата за обучение на 1348 млади лекари-специализанти.

Сподели в: