Върни се горе

    Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова се срещна с представителя на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай. Основна тема на разговора беше продължаване на ползотворното сътрудничество в областта на деинституционализацията на домовете за деца до 3-годишна възраст. Обсъдени бяха и конкретни въпроси, свързани с  предоставянето на различни социални услуги след извеждане на децата от домовете. Министър Атанасова подчерта важността обществото да бъде информирано за всички въпроси, които възникват в хода на процеса на деинституционализация и заяви, че фокусът трябва да бъде насочен към осигуряване на качествена грижа за децата с оглед тяхното пълноценно развитие. Общо беше мнението, че е необходимо досегашните средства, отделяни от държавата за институционална грижа, да се насочат в целия им обем за финансиране на новите услуги за деца и семейства. Г-жа Атанасова изрази подкрепа на предложението на г-жа Радочай в края на 2012 г. у нас да бъде проведена международна конференция под егидата на УНИЦЕФ по всички аспекти на процесите на деинституционализация. Според г-жа Радочай форумът ще бъде отлична възможност България да сподели опита си в тази област и да си взаимодейства успешно с други страни, където се реализират подобни проекти.

Сподели в: