Върни се горе

Необходима е промяна във фокуса на обществото по отношение на хората с увреждания с цел тяхната цялостна интеграция в обществото. Това заяви министър Атанасова на среща с представители на Центъра за независим живот. От страна на Центъра беше поставен въпросът за принципно нова визия за ролята на ТЕЛК, която да обхваща не само медицинските, но и социалните  аспекти на заболяванията. Според тях при сегашните функции и организация на работа ТЕЛК не се решават в достатъчна степен проблемите на хората с увреждания. Изразена беше готовност експерти на Европейската мрежа за независим живот да участват с свои идеи и предложения за промени в тази посока.   На срещата беше обсъден и въпросът с ускоряване на деинституционализацията на домовете за деца с увреждания и извеждането им в нормална приемна среда. Министър Атанасова подчерта, че в ход са проекти за настаняване на децата в приемни семейства и защитени жилища, с което ще се създадат условия за тяхното нормално физическо и психическо развитие. От Центъра на независим живот връчиха на здравния министър наградата „Дървото на живота” за активната й позиция за подобряване условията в домовете за деца и за цялостна промяна в системата за грижи за тях. Министър Атанасова получи и материали от провежданата от Център за независим живот кампания „Системата куца”, насочена към спешна промяна в системата на ТЕЛК.

Сподели в: