Върни се горе

Здравният министър обяви съгласието на МЗ болницата да реинвестира икономисаните при проведените търгове средства и с капиталовата субсидия да довърши обновяването на детското си отделение

 

    Съчетанието на модерната апаратура и квалификацията на работещите в областната многопрофилна болница за активно лечение „Св. Ив. Рилски“ в Разград са важен фактор за постигане на по-високо ниво на диагностичната и терапевтичната дейност на болничното заведение. С реализация на три проекта на обща стойност 4,5 млн. лева се създава отлична работна среда за медицинския персонал, осигурява се съвременна апаратура и се намаляват значително разходите за издръжка. Това заяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова, която заедно с министър-председателя г-н Бойко Борисов днес откри в Разград четири реновирани болнични отделения – АГ, вътрешно, неврологично и детско. Нова придобивка за болницата е и модерният компютърен томограф за около 1 милион лв., който ще осигурява качествена диагностика на нуждаещите се пациенти от региона. Инвестицията за ремонтните дейности и за апаратурата е изцяло със средства на МЗ и на стойност близо 2 млн. лева. От тях 1 050 000 лв. са изразходвани за цялостен ремонт на АГ и Вътрешно отделение, частично са обновени детското и неврологичното отделение. С останалите средства за капиталови разходи е закупен новия компютърен томограф. За първи път след построяването на болницата през 1965 г. е извършена цялостна подмяна на отоплителната инсталация, инсталацията за медицински газове и газовата инсталация, ВиК мрежата, електроинсталацията. Изградени са и съвременни системи за пожароизвестяване и система за връзка „пациент – сестра“. Подовете, стените и таваните са с антибактериално покритие, осигурено е изцяло ново обзавеждане, като оборудването е частично подменено. Всички болнични стаи и в четирите отделения вече са със самостоятелни санитарни възли, а за по-приятната обстановка допринася и частично подновената мебелировка. След ремонтираните отделения министърът-председателят Борисов и министърът Атанасова посетиха и новоизградената компютърна зала, където от днес вече работи модерен компютърен томограф  на стойност близо 900 000 лв. закупен със средства на МЗ. 
    „Функционирането на обновените отделения и компютърният томограф ще улеснят комплексните грижи при диагностицирането, лечението, профилактиката на пациентите, което ще допринесе за повишаване на качеството на медицинското обслужване на жителите на град Разград и региона.“, каза министър Атанасова. Тя подчерта, че качествено подобрените условия за работа са допълнителен стимул за младите лекари-специализанти да извървят стъпките на професионалната си кариера като останат да работят в областната болница. В момента в лечебното заведение са зачислени 13 лекари-специализанти, което създава кадрова стабилност и дава възможност болницата да покрива и в перспектива изискванията за нива на компетентност. „Поздравявам болничното ръководство за положените усилия за създаване на максимално добри условия за реализацията на младите лекари  защото това е пътят да ги мотивираме да останат да работят в България в полза на нашите пациенти“, заяви на церемонията при откриването здравният министър. 
    По време на откриването на обновените отделения и новата апаратура беше представен и приключилият проект за енергийна ефективност на стойност близо 2 милиона и 500 хиляди лв. Извършено е цялостно саниране на сградата на болницата, подмяна на покривните елементи и на отоплителната инсталация. С реализирането на енергоспестяващите мерки  основната сграда на болницата вече притежава клас С на енергопотребление и сертификат за енергийна ефективност категория А. „Това ще доведе до значително снижаване на текущите разходи като спестените средства ще се инвестират отново с цел повишаване качеството на медицинската дейност и обслужването на пациентите. 
    МЗ ще даде своето съгласие икономисаните от болницата 150 хиляди лв. при провеждането на търговете за ремонтните дейности, да останат в лечебното заведение, съобщи пред медиите министър Атанасова. Заедно с предоставената в края на 2012 г. от министерството капиталова субсидия в размер на 300 хиляди лв. болницата ще инвестира в довършването на основните ремонти в детското отделение, така че то да бъде изцяло обновено. Предвидена е също и доставка на болнично оборудване.

Сподели в: