Върни се горе

Министър Десислава Атанасова и министър Лиляна Павлова присъстваха на официалното подписване на договорите по ОПРР за трансформирането на болници в медицински центрове

    В пет общини след няколко месеца болниците ще се трансформират в медицински центрове с пари по европейските оперативни програми. Това стана факт след като кметовете на общините Генерал Тошево, Тервел, Котел, Годеч и Малко Търново подписаха договори за реконструкция на общински лечебни заведения. На подписването в МРРБ присъстваха министърът на здравеопазването Десислава Атанасова и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. 
    Договорите с петте общини са по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.” за подкрепа за реконструкция - обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали. Проектите се реализират с безвъзмездна финансова помощ в размер на 4,907 милиона лева като всяка една от петте общини получава близо един милион лева за модернизация на лечебното заведение. 
   „Всеки реализиран проект по оперативна програма е израз на европейската солидарност идопринася за превръщането на България в неделима част от европейското икономическо и социално пространство. Доброто сътрудничество между местната власт и изпълнителната власт, която е бенефициент по средствата по програмите, е фактор за  доверието на нашите европейски партньори”, заяви в изказването си министър Атанасова. Това доверие е и признание за възможностите на България  ефективно да усвоява средства за подобряване на здравната си инфраструктура. С функционирането на медицинските центрове ще се постигне повишено качество на медицинските услуги в по-малките населени места. Община Девин също е имала възможността да кандидатства с проект и да подпише договор за безвъзмездно финансиране в размер на един милион лева, с които да бъде оборудвана общинската многопрофилна болница. „По този начин нямаше да се стигне до  създалото се социално напрежение през последните няколко седмици и хората в Девин и съседните общини можеха да имат достъпно и качествено медицинско обслужване”, каза здравният министър.  Тя посочи като добър пример болницата в гр. Оряхово, която в скоро време ще заработи като филиал на областната болница във Враца с няколко отделения-детско, неврологично и вътрешни болести. Общинската болница в града също като тази в Девин е с тежки финансови затруднения, има 2 милиона дългове и не работи повече от една година. Благодарение на разбирането и съдействието на местната власт, в момента МЗ в спешен порядък съдейства филиалът да покрие необходимите изисквания, започнал е и ремонт на новите отделения. Заявления за работа в новото лечебно заведение вече са подали 7 лекари и 15 медицински сестри, с което се решава и въпроса за кадровото обезпечаване и така ще се гарантира качественото здравно обслужване на населението, информира министър Десислава Атанасова. 
    Лечебни заведения с над 50 на сто държавно участие ще получат допълнителна възможност за модернизация и обновяване, каза здравният министър. С вчерашното си решение правителството разреши закупуването на  високотехнологична медицинска апаратура за нуждите на различни болници. Това се постига с промяната в Концепцията за преструктуриране на болнична помощ, която дава възможност в лечебните заведения да бъдат инвестирани 27 милиона лв. Тези средства са спестени след проведените обществени поръчки по Средносрочната инвестиционна програма на МЗ, която е на обща стойност 148 милиона лв. „Това е доказателство, че всичките ни усилия са насочени към осигуряване на по-качествено здравеопазване за хората”, подчерта министър Атанасова. Университетската болница в Плевен ще кандидатства за линеен ускорител, с което ще се подобри качествено лечението на онкологичните заболявания. Друга университетска болница - „Свети Георги” в Пловдив ще закупи позитронно-емисионен томограф /РЕТ/ скенер, който ще е третият подобен апарат у нас след досегашните два в Александровска болница  и  „Св. Марина” - Варна. МЗ ще осигури в лечебни заведения с национално значение и допълнителна модерна медицинска апаратура за лечение на онкологични заболявания. Болниците  в Стара Загора, Габрово, Силистра и Търговище са включени в утвърдения резервен списък на държавни лечебни заведения в областни градове. Те ще могат да кандидатстват за финансиране по ОП „Регионално развитие”. В списъка от   резервни болници е включен и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

Сподели в: