Върни се горе

Целта на мерките, които предлагаме, е да се намалят цените на лекарствата за отделния пациент, а не да се стига до закриване аптеки. В това отношение предлагаме цялостен пакет от мерки. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова по повод на проведения митинг на представители на БФС. И в момента работни групи с участието на всички заинтересовани страни заседават и обсъждат различни предложения. Към момента в 39 малки общини с малък брой население няма разкрити аптеки, които да работят с НЗОК. Трябва да се отбележи, че този проблем съществува и при сегашното ниво на надценки на търговците на дребно и тъкмо защото въпросът не е от вчера, а от години, МЗ предлага конкретни мерки в тази насока, каза министър Атанасова. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се предвижда таксите за разкриване на аптеки в малки населени места да бъдат намалени с 50%, т.е. от сегашните 1000 лв. таксата да стане 500 лв. Тази сериозна стъпка показва, че ние стимулираме откриването и дейността на такива аптеки, заяви министърът на здравеопазването. От друга страна съвместно с ръководството на НЗОК се обмисля възможността за допълнително финансиране на аптеките в малките и труднодостъпни населени места, които работят с касата. В момента всички аптеки получават по 2 лева на рецепта. Правят се изчисления за определена добавка към тази такса. Всички тези мерки категорично сочат, че ние имаме специални мерки именно по отношение на тези аптеки, за които БФС твърди, че са в най-затруднено положение, каза министърът на здравеопазването.

По отношение на предлаганото намаление с 2 пункта на надценката на лекарствата на търговците на дребно,министър Атанасова каза, че този размер не е произволен, а е определен след внимателен анализ. Направени са изчисления с колко точно би могло да се намалят надценките на лекарствата, без това да се отрази на пазара на лекарства. Именно за да не се наложи закриване на аптеки, които да не издържат при новите условия, МЗ не е предложило намалението на надценките да бъде с повече от 2 процента, подчерта министър Атанасова. Тя допълни също, че от години е в сила наредба на МЗ, която дава право на личните лекари да продават лекарствени продукти по лекарско предписание в малки населени места.

Всички тези стъпки показват, че са безпочвени обвиненията на фармацевтичния съюз за лишаване хората от достъп до лекарствени продукти, заяви министър Десислава Атанасова.

Сподели в: