Върни се горе

С осъществяването на проекта ПУЛСС ние гарантираме постигането на стратегическата си цел – реално подобряване качеството на спешната медицинска помощ като ключов елемент за издигане нивото на цялото ни здравеопазване. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на пресконференция по повод реализирането на проекта „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояние“. 

Проектът ПУЛСС е на стойност 6 258 653 лв. Той се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната му цел е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез подобряване знанията и уменията на персонала на спешната медицинска помощ, както и чрез въвеждане на добри клинични практики в тази сфера. В рамките на ПУЛСС до края на 2013 г. предстои да бъдат обучени над 6500 лекари, медицински специалисти и шофьори във всички 28 центрове за СМП и техните филиали в страната. „След края на този проект всички работещи в сферата на спешната медицина ще придобият нови знания и умения, по-голяма увереност и професионализъм, от което ще спечелят хората, за които работим – българските пациенти“, каза министър Атанасова. 

Тя отбеляза, че България е една от 16-те страни членки на ЕС в която, освен, че е осигурен свободен достъп на всички лица до спешна медицинска помощ, в болничните структури не се изисква доплащане за оказване на спешна медицинска помощ. България, също така, е и сред страните с висок процент на налични линейки тип С, съоръжени и оборудвани за транспорт, интензивно лечение и наблюдение на пациентите. 

Министър Атанасова акцентира и върху натрупаните в системата на спешна помощ проблеми, свързани с дефицита на лекари и текучеството на кадрите, а оттам и голямата натовареност и случаите на забавянето на забавяне на повикванията. Тя припомни, че с цел тяхното решаване Министерство на здравеопазването предприе редица конкретни стъпки. От 1 юни т.г. с 18% бяха увеличени възнагражденията на всички работещи в системата на спешната медицинска помощ. Освен това, с промени в Наредбата за специализациите, на лекарите от Спешната помощ е предоставена пълна свобода да се записват за специализации по всички медицински специалности. „С реализирането започващия днес проект „ПУЛСС осигуряваме възможност колегите да издигат своята квалификация и да имат самочувствието на добри специалисти, които са в крак с най-модерните методи за организация и дейност на спешните центрове“, каза Атанасова. 

При стартирането на проекта ПУЛСС бе направена демонстрация за оказване на първа помощ на пострадали при различни ситуации в Тренировъчния център на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна помощ „Н. И. Пирогов”.

Сподели в: