Върни се горе

    70 години е достатъчно дълъг период на съществуване и развитие, за да се оцени ролята и мястото на Факултета по дентална медицина - София в здравната образователна система на България като основен учебен и научен център. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на тържественото отбелязване на 70-та годишнина на образованието по дентална медицина в България. Тя поздрави ръководството и академичния състав на Факултета по дентална медицина при Медицински университет София като подчерта, че благодарение на високото ниво и квалификация на академичния състав и значимостта на преподавателската работа се подготвят специалисти, способни да отговорят на високите изисквания на съвременната медицинска практика. 
    Здравният министър отбеляза, че в българската дентална медицина реформата отдавна е осъществена и пред нея не стоят на дневен ред проблеми, характерни за други медицински специалности. Доказателство за високия авторитет на факултета и за успешното решаване на възникващите проблеми е непрекъснато увеличаващия се брой на студентите-стоматолози като особено голям ръст бележат чуждестранните студенти, чийто брой е над 300. Предстоящо е подписването на договори с учебни заведения в Кипър и Швейцария, което ще доведе до допълнителен ръст на студентите от тези страни. „Вярвам, че възходящото развитие на обучението по дентална медицина и успешните решения в областта на учебно-практическата дейност, са основание  и занапред МЗ да разчита на вашия опит, модерни виждания и активна подкрепа за решаване на предизвикателствата пред здравната система в България”, каза Десислава Атанасова.
     Министерство на здравеопазването подкрепя предложението на академичните среди обучението по орална имплантология да бъде модул в специалност „Орална хирургия, съобщи министър Атанасова.  След одобрение от страна на министъра на образованието предстои изготвянето на учебните планове.  
    На тържеството по повод годишнината министър Атанасова връчи на декана на Факултета по дентална медицина проф. Андон Филчев Почетен плакет на Министерство на здравеопазването. Ръководството на факултета удостои министър Атанасова  с Почетен знак на Факултета по дентална медицина към Медицински университет – София.  

Сподели в: