Върни се горе

 Общо 11 465 прегледи и изследвания с подвижни кабинети са извършени сред ромското население в 9 области на страната през 2011 г. При 2353 лица са установени заболявания или отклонения в лабораторните изследвания и те са насочени за допълнителна диагностика и лечение. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на конференцията „Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 (НСРБИР)” – поглед към следващия програмен период. Сред предприетите действия са редица здравно-образователни мероприятия и кампании за увеличаване на здравните познания за профилактика на социално значими и инфекциозни заболявания, каза Десислава Атанасова. Тя отбеляза, че създадената мрежа от здравни медиатори е утвърден и успешен български модел, намерил признание сред европейските ни партньори.  Тази мрежа включва 109 здравни  медиатори в 57 общини, които подпомагат както ромското население, така и медицинските специалисти на терен.  Министър Атанасова оцени високо и утвърдената през годините добра практика на взаимодействие между Министерството на здравеопазването и неправителствените организации.  Министерството отделя ежегодно средства за профилактични средства в ромската общност,                     отбеляза министър Атанасова. Прегледите се извършват с 23 мобилни   терапевтични, педиатрични и гинекологични кабинети, клинични лаборатории, ехографи, мамографи и флуорографи. Всички те са получени по Програма ФАР. МЗ ще продължи досегашните добри практики  до края на програмния период с фокус върху провеждането на превантивна здравна политика.

В заключение министър Атанасова подчерта, че конференцията се провежда в  много важен момент за българското здравеопазването, пред което стои огромното предизвикателство за осигуряване на значително по-качествено обслужване на всички граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност, социален статус и местоживеене. Като  приоритет в реализирането на тази задача тя посочи повишаването на обхвата на лицата в неравностойно положение, принадлежащи на ромската общност. Министерството на здравеопазването провежда активно сътрудничество с другите сектори в изпълнение на препоръките на ЕС за социална и икономическа интеграция на ромското население в Европа от 2010 година и в съответствие с десетте общи принципи, приети от платформата на ЕС за приобщаване на ромите, заяви министърът на здравеопазването.

Сподели в: