Върни се горе

На срещата ще се обсъжда продължаване на финансирането от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

       Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев ще ръководи първото работно заседание на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза след съставянето на новия кабинет. Комитетът включва 40 представители на правителството и на гражданския сектор – медицинските академични среди, организации на ООН, неправителствени организации, работещи по превенция на ХИВ и туберкулоза сред групите в риск, представители на бизнеса и на хората, живеещи с ХИВ и туберкулоза.

Заседанието ще започне в 14 ч. на 11 септември. На него членовете на Комитета ще обсъдят кандидатурата на България пред Глобалния фонд за борба срещи СПИН, туберкулоза и малария за продължаване на финансирането на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” през Фаза 2 за периода 2010-2012 г. Програмата се изпълнява с финансовата подкрепа на Глобалния фонд. За първите две години от нейното изпълнение Министерството на здравеопазването е получило безвъзмездна помощ в размер на над 7 млн. евро.

  През месец юли тази година Глобалният фонд покани България да кандидатства за продължаване на финансирането. Работните документи бяха изготвени от експертна група, назначена със заповед на министъра на здравеопазването.

Сподели в: