Върни се горе

В екипа на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев са назначени  двама заместник – министри – д-р Валерий Митрев и Любомир Гайдов.

Д-р Валерий Митрев е неврохирург с магистърска степен по икономическо управление и финанси на здравните грижи, както и по здравен мениджмънт. В периода 1999 – 2002 г. е работил като директор на дирекция „Болнична медицинска помощ” в НЗОК, а след това като експерт и консултант в Българския лекарски съюз.

Любомир Гайдов е юрист с петнадесет годишен стаж в държавната администрация, като девет години е работил в Министерството на здравеопазването. От м. февруари 2007 г. до настоящия момент заема длъжността административен съдия в Административен съд – София област.

Д-р Митрев ще ръководи въпросите, свързани с медицинското обслужване, здравното осигуряване в страната и отношенията със съсловните организации на медицинските специалисти. Любомир Гайдов ще отговаря за сектора на общественото здравеопазване и управлението на програми и проекти в областта на здравеопазването.

Административните структури в сектор лекарства ще се ръководят пряко от министъра на здравеопазването.

Водещи приоритети в началото на работата на екипа на министъра на здравеопазването ще бъдат детското здравеопазване, укрепването на системата за спешна медицинска помощ, изграждането на национална здравна политика, насочена към и запазване на медицинските специалисти в страната, както и налагане на финансова дисциплина в сектора „здравеопазване”, включително и разработване на нова методика за финансиране на болничната помощ и стриктен контрол и санкции.

Подготвят се нови устройствени актове на структурите в системата – на Министерството на здравеопазването и  второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Новата структура в министерството, съответно в системата, ще бъде предложена въз основа на анализ на наличната информация и съобразно потребностите и очакванията на гражданите. В тази връзка една от основните цели е да се оптимизира администрацията и подобри административния капацитет.

Екипът ще работи за създаване на нова среда на синхрон между министерството, НЗОК, съсловните организации на медицинските специалисти и организации на пациентите.

 

Сподели в: