Върни се горе

С импровизирано художествено ателие на деца със специфични нужди и техни връстници от Двореца на децата, в столицата тържествено беше открита Националната благотворителна кампания за подпомагане творческото и образователното развитие на деца и младежи със специфични нужди.  Темата на художественото ателие – „Подай ръка за помощ”, е в пряка връзка и с мотото на кампанията – „Искам да творя”. Тя се провежда съвместно от БЧК и българската фирма, представител на марката „Фабер Кастел”. Постъпилите средства ще влязат в учредения в края на 2008 г. Фонд за подпомагане на талантливи деца със специфични нужди да развият своя талант и професионално да се насочат към дадено изкуство. Кампанията е насочена към подпомагане развитието на деца с увреждане, без родители, живеещи в социални институции или поставени по друг начин в неравностойно положение.

На откриването пред централата на БЧК в столицата присъстваха представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на културата,  Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на труда и социалната политика, БЧК, обществени организации.

В приветствие от името на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев, прочетено от заместник-министър  д-р Валерий Митрев, се изразява подкрепа на хуманната инициатива.

 

„Организираните до този момент благотворителни прояви и събраните средства доказват, че въпреки трудностите, българинът е съпричастен към болката на най-ценното, което имаме – децата. Всяко подобно събитие  е повод да насочим усилията си и да търсим нови форми на сътрудничество между държавните институции и гражданските структури, за да се осигури по-добро образование, здравеопазване и трудова ангажираност на хората в неравностойно положение. Правилното отношение на обществото ни към този въпрос е принос за тяхната социална интеграция” – се посочва в приветствието на министър Нанев.

Като израз на подкрепа на МЗ към целите на кампанията, заместник-министър Валерий Митрев закупи картина на 14-годишно дете от Тайланд. 

            Кампанията на БЧК и „Фабер Кастел” е първата по рода си инициатива, която ще набира средства за насърчаване на творческото развитие на деца с увреждания. В период от два месеца /август-септември 2009 г./ от продажбата на продуктите с марка „Фабер Кастел” ще бъдат отчислявани суми, с които ще  се отпускат стипендии на даровити деца с увреждания за развитие на техните заложби чрез обучение.  

            Официалното закриване на тазгодишната благотворителна кампанията ще бъде през декември в Националната Художествената академия, когато с набраните от кампанията средства ще бъдат връчени стипендиите на децата. 
 

 

Сподели в: