Върни се горе

Във връзка с трагичния инцидент в Румъния, при който загинаха новородени деца в родилен дом в Букурещ, министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова разпореди да се предприемат незабавно мерки в лечебните заведения в цялата страна. Управителите на болници се задължават да организират проверка на изправността на електрическите инсталации и съоръжения на територията на лечебните заведения с оглед осигуряване безопасността на пациентите. Специално внимание следва да се обърне на състоянието на инсталациите в родилните и интензивните отделения, където евентуална евакуация в случай на инцидент е затруднена или невъзможна. На регионалните структури на МЗ е възложено да осъществят контрол върху изпълнението на мерките за безопасност.

Сподели в: