Върни се горе

            
Министърът на здравеопазването проф.д-р Анна-Мария Борисова проведе работна среща с Управителния съвет на БЛС. Срещата беше по покана на проф. Борисова.

Министър Борисова информира ръководството на съсловната организация за първите стъпки на новия управленски екип. Тя подчерта, че здравеопазването е неефективно, което налага извършването на реформи и изтъкна, че  промените са невъзможни без участието на БЛС и съсловните организации. Посредством РЦЗ вече са получени поисканите данни за състоянието на лечебните заведения  във всички области - възрастов състав на населението в региона, ниво на заболеваемост, брой легла, налична апаратура, сертифицирани специалисти. Данните ще залегнат в изработваната актуализирана национална здравна карта и ще представят реалната картина във всяка една област. В напреднал етап на подготовка са 32 медицински стандарта като вече са готови 46. Министър Борисова изрази очакването  БЛС да участва активно в  изработването на регистър на лекарите в страната - пол, възраст, специалности, области. Това ще позволи дейностите по планирането и ще подпомогне предприемане на мерки за квалификация на лекарите. От БЛС поеха ангажимент да представят подобен регистър с актуализирани данни.

Приоритетно значение за остойностяването на медицинските дейности има въвеждането на електронна здравна карта на пациентите, заяви председателят на съсловната организация д-р Цветан Райчинов. С това ще се оптимизира вътрешния контрол в лечебните заведения, тъй като ще се отчита всяка една дейност на лекарите, вкл. поставена диагноза, предписано лечение и др.

На срещата двете страни изразиха общото виждане за необходимостта от повишаване специализацията на лекарите като в тази насока бяха набелязани редица мерки. Като особено важно беше посочено изработването, актуализирането и разпространението на методическите указания за добра клинична практика, в което важна роля има БЛС.  От БЛС уточниха, че към организацията се създават звена за следдипломно обучение и добра клинична практика, които да работят приоритетно по тези въпроси.  

Министър Борисова и ръководството на БЛС се обединиха около   виждането, че пари в здравеопазването ще има срещу извършване на ясни като съдържание и срокове реформи. Уточнено беше диалогът между МЗ и БЛС да става на месечни срещи, които ще се провеждат по предварително уточнени теми.

Сподели в: