Върни се горе

    На 13 ноември, вторник, в 10.00 ч. министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще участва в Благоевград в пресконференция във връзка със старта на проект Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”. Проявата ще се проведе в МБАЛ-Благоевград. 
   Проектът  е на обща стойност 7 844 592,02 лв. и е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма /СРИП/ на Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет. Основната му цел е модернизиране инфраструктурата на МБАЛ Благоевград с цел прилагане на високотехнологични болнични дейности за диагностика на онкологични заболявания. В изпълнение на проекта ще бъде закупено високотехнологично медицинско оборудване за ранна диагностика и лечение на злокачествени заболявания. Медицинска апаратура включва: дигитална ехографска система, дигитален скопичен - графичен рентгенов апарат,16 срезов Многодетекторен Компютърен томограф, апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment), рентгенов мамограф, система за архивиране и разпространение на образи (PACS), консолидирана система за клинично-химични и имунологични изследвания за клинична лаборатория, лабораторна информационна система, ендоскопска апаратура /видеоколоноскопи, видеогастроскопи/ и санитарен автомобил. Проектът предвижда също извършване на строително-монтажни работи в помещенията, в които ще се монтира апаратурата. За осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания ще бъдат изградени две нови асансьорни съоръжения. Мерките за енергийна ефективност включват подмяна на дограма, цялостна топлоизолация на покрива и частичен ремонт на конструкцията му, фасадно оформление, както и изграждане на вътрешна газова инсталация и оборудване за отопление на газ и газов котел в тях.   
   След края на събитието, около 11.30 ч. министър Атанасова ще посети гр. Якоруда, където ще се срещне с жителката на града Дунка Сакалдашова, която неотдавна на изнесената приемна на областния управител помоли да представи някои проблеми пред министъра на здравеопазването.  

Сподели в: