Върни се горе

    На 07 март, четвъртък, в 13.30 ч. министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще посети МБАЛ „д-р Ив. Селимински” гр. Сливен. Там тя ще открие реновираното отделение „Неонатология”. Инвестицията е на обща стойност 188 000 лв., от които 152 000 лв. са собствени средства на лечебното заведение. Още 35 000 лв. са в изпълнение на мерки за енергийна ефективност, по проект „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ Сливен”. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма /СРИП/ на МЗ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на обща стойност 7 839 365,96 лв. 
    По време на посещението в лечебното заведение министър Атанасова ще  провери хода на изпълнението на дейностите от СРИП. В изпълнение на проекта вече е доставен модерен 16-срезов компютърен томограф на стойност 914 549,23 лв., за който в най-скоро време се очаква издаване на лиценз от АЯР за експлоатация. В отделението по образна диагностика са извършени и ремонтни дейности с финансиране по проекта и със средства на лечебното заведение. 
    Целта на цялостната СРИП на МЗ е обновяване и модернизиране на 13 лечебни заведения в цялата страна с фокус върху лечението на раковите заболявания. Проектът в МБАЛ-Сливен осигурява подходяща и ефективна здравна инфраструктура в област Сливен, равен достъп на групите в неравностойно положение, мерки за енергийна ефективност, както и прилагане на високотехнологични болнични дейности за диагностика на онкологични заболявания. В изпълнение на проекта ще бъде закупено и високотехнологично медицинско оборудване за ранна диагностика и лечение на злокачествени заболявания, което включва: дигитална ехографска система; дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат; апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment); дигитален мамограф; система за архивиране и разпространение на образи (PACS); лабораторна система; лабораторна информационна система; ендоскопска апаратура/ видеоколоноскопи, видеогастроскопи.

Сподели в: