Върни се горе

Драстични са констатираните нарушения в Дома за медико-социални грижи за деца в Плевен. Това заяви министър Десислава Атанасова, която извърши внезапна проверка след постъпили сигнали от неправителствени организации. В нея участваха и заместник министър Десислава Димитрова и ръководителят на Инспектората към МЗ. Това е втората проверка в дома в рамките на 10 дни.
ДМСГД са структури в системата на МЗ, в които част от настанените деца са с тежки здравословни проблеми „Недопустимо е да виждаме дете на 16 години с тегло под 10 кг. и обяснението за това не могат да бъдат единствено аномалиите в неговото развитие”, подчерта министър Атанасова. Домът в Плевен е сред най-големите в страната и в него в момента са настанени 154 деца. За тях се грижат над 170 души персонал, в това число лекари, медицински сестри, рехабилитатори и възпитатели. „Категорично смятам, че въпреки това не се осигуряват необходимите грижи за тези деца.”
В хода на днешната проверка на министър Атанасова са констатирани сериозни нарушения и в счетоводната и складова отчетност на дома. Един от примерите е за получено дарение от анонимен подател с неизвестно съдържание, за което никой не си е направил труда да извърши необходимия санитарен контрол. „След приключване на проверката в ДМСГД в Плевен ще бъдат предприети строги дисциплинарни санкции по отношение на виновните лица в съответствие с трудовото законодателство на страната”, заяви пред журналисти министър Атанасова. Тя допълни, че са в ход пилотни проекти  за деинституционализация на такива домове в страната, в това число и домът в Плевен. 
По-рано днес министър Атанасова присъства на Тържествената промоция на абсолвенти от Медицински университет Плевен. Тя приветства 25 магистри и 49 бакалаври  от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи”

Сподели в: