Върни се горе

Комисията по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да стане държавна комисия с постоянна специализирана администрация. Това е едно от предложенията, които министърът на здравеопазването Десислава Атанасова представи на брифинг след проведената работна среща с представители на фармаиндустрията. Целта на срещата беше да бъдат обсъдени  законодателни предложения за промени в подзаконовите нормативни актове в областта на лекарствената политика. В разговорите участваха представители на Българската генерична фармацевтична асоциация, Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители и НЗОК. Със създаването на държавна комисия с постоянен състав и администрация ще се постигне по-голяма гъвкавост и оперативност при регистрирането на цени на лекарствените продукти, както и нивата на тяхното реимбурсиране, каза министър Атанасова. На срещата са направени предложения за нормативни промени, които да дадат възможност на Здравната каса да договаря отстъпки за всички лекарствени продукти. Министър Атанасова заяви, че наредбите, които ще позволят на Здравната каса да договаря отстъпки в цените на лекарствата ще бъдат променени в законоустановения срок. Като възможна стъпка за спестяване на обществен ресурс беше посочено също и намаляване на досегашния срок, в който фирмите реферират цени на лекарствените продукти, както и увеличаване на броя на държавите, с които се реферират тези цени. Министър Атанасова информира, че въпросът за намаляване надценките на търговците на лекарствени продукти ще бъде обсъден на отделна среща с техни представители. Обсъдено е било и предложението цените на генеричните лекарства да бъдат определен процент от цената на оригиналните продукти. Министър Атанасова  съобщи, че представителите на фармаиндустрията са настоявали за прозрачност на разходите, които заплаща НЗОК, както и  за ясна методика за договарянето на всички отстъпки. На срещата е бил обсъден и въпросът за процентното разпределение на отстъпката между НЗОК и пациентите.

Сподели в: