Върни се горе

Партньорството на държавата и общините е реална възможност за постигане на отлични резултати в подобряването на здравната инфраструктура. Ползата е за пациентите, които получават здравни услуги на високо ниво, а също и за здравните работници, полагащи труд в съвременни условия. Това заяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова, която откри днес в Ловеч напълно обновеното Отделение по анестезиология и интензивно лечение в областната болница. За ремонтни дейности, оборудване и модерна апаратура в лечебното заведение са инвестирани около 230 000 лв. Близо половината от тези средства – 110 000 лв., са осигурени от МЗ, 70 000 лв. са от собствени приходи на болницата, а общината е отпуснала около 50 000 лв. като съакционер в лечебното заведение. Министър Атанасова даде висока оценка за дейността на мениджърския екип на болницата. През последните години се ремонтират и пребазират редица отделения, с което се намаляват разходите и се подобрява качеството на обслужване на пациентите. Модернизирането на отоплителната инсталация е намалило разходите с 23 %. Болницата подготвя  проект за енергийна ефективност, финансиран по Фонд „Козлодуй”.  По този начин също ще се намали издръжката и с освободените средства ще продължи модернизацията на лечебното заведение, каза здравният министър.  Областната болница няма проблеми с кадрите, което се потвърждава от факта, че само през последните две години на работа са постъпили над 20 лекари. На брифинг за журналисти министър Атанасова поясни, че ще бъде засилен контролът на всички лечебни заведения, включително и в Домовете за деца от до 3 години. Проверки ще се правят навсякъде и по всяко време, което е задача на РЗИ по места. Съвместно с Агенцията за закрила на детето, здравните инспектори трябва да следят какви грижи се полагат за децата не само по отношение на здравословното им състояние, но и за техния психо-социален статус. „Целта ни е ясна – да не се изоставят повече деца в домовете. Това може да стане чрез извеждането им и настаняването им в друга социална среда, каквато са приемните семейства и защитените жилища”, каза здравният министър. Вече са договорени отстъпки за лекарствените продукти за онкологично болни и те са обявени на сайта на НЗОК, каза министърАтанасова    . Новият момент в управлението на публичните средства ще бъде пълна прозрачност за тяхното разходване. На свое заседание днес Надзорният съвет накасата  предстои да разгледа Наредба 10 за условията и реда за заплащане на лекарствените продукти. След като тя бъде приета ще бъде обявена за публично обсъждане в рамките на 14-дневния срок, който е по закон, допълни здравният министър. „Имам идеи за законодателни промени и подзаконовата нормативна уредба, касаеща Комисията по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Предложила съм моите идеи на всички парламентарни групи в Комисията по здравеопазване, както и на всички съсловни и пациентски организации и фармаиндустрията. Предлагам решения и очаквам от тях становище, за да може в диалог да се намерят добрите решения”, каза още министър Атанасова.

Сподели в: