Върни се горе

Днес, 29 март, министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“).

Акцент в дискусията на министрите беше ситуацията в Украйна. Полша и други гранични на Украйна държави членки на ЕС като Словакия, Унгария и Румъния информираха за засиления бежански поток и предизвикателствата пред съответните държави. В част от изказванията бяха припомнени мерките в помощ на Украйна и украинските бежанци, представени  на проведената на 15 март извънредна видеоконференция на Съвета. Нов елемент в дискусията на министрите беше инициативата на Полша за създаването на специален фонд за целево подпомагане на здравното обслужване и медицинските грижи, полагани за украинските бежанци.

Съвместната декларация, инициирана от Полша, е подкрепена от общо 11 държави членки, в т.ч. от инициатора Полша, България, Словакия, Унгария, Словения, Чехия, Литва, Румъния, Латвия, Естония и Хърватия. Европейската комисия прикани държавите членки да се възползват от всички съществуващи механизми за подкрепа на украинските граждани.

По време на дискусията относно ваксинацията срещу COVID-19 в ЕС здравните министри изложиха становищата си относно актуалната ситуация с ваксините и ваксинационния процес. Редица държави, в т. ч. и България, призоваха ЕК да подпомогне държавите в комуникацията с производителите, вкл. чрез съобразяване на договорите и доставките с потребностите на държавите в ЕС и ограничените възможности за предоставяне на ваксини за трети страни. В изказването си България посочи още: „Целесъобразно е спешно да се обмисли механизъм за обратно изкупуване от ЕК на излишните дози ваксини от държавите членки, както и да се търсят решения за даряване извън COVAX, напр. чрез УНИЦЕФ.“ Редица държави изразиха тревога от потенциалното унищожаване на ваксини и свързаната с това значителна тежест върху националните бюджети. 

Здравните министри обмениха и становища относно европейския отговор на редките заболявания. България сподели мнението, че са необходими обединени усилия на държавите членки за осигуряването на адекватен достъп на всички граждани на ЕС до лекарства сираци, при отчитане на националните специфики, както и на различията в бюджетите за здравеопазване и БВП на държавите.

Сподели в: