Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Асен Межидиев взе участие в редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO - част „Здравеопазване“), което се проведе днес, 9 декември, в Брюксел.

ЕК трябва да защити интересите на държавите членки от риска от свръхизлишък на ваксини. Около това становище се обединиха министрите, които проведоха дебат на Съвета по темата за ваксините срещу COVID-19 и по-специално за мерките, които Европейската комисия следва да предприеме от името на държавите членки във връзка със съществуващите споразумения за закупуване на ваксини (АРА и РА). Акцент беше поставен върху идентифицираните от европейските държави излишъци на ваксини и целесъобразността от прилагане на стандартните национални процедури за възлагане на обществени поръчки, като алтернатива на настоящия общ подход.

В изказването си министър Асен Меджидиев посочи, че ситуацията със свръхизлишъка от ваксини срещу COVID-19 е изключително сериозна. „От месеци алармираме и очакваме помощ от Европейската комисия. Предложения за решения са изпращани в множество писма, две от които – на министрите на здравеопазването на десет държави членки на ЕС, сред които е и България. Касае се за публичен ресурс, който следва да бъде разходван отговорно и рационално. Още по-наложително е това, като се имат предвид извънредните обстоятелства в настоящата тежка социално-икономическа ситуация“. В тази връзка българският здравен министър подчерта: „Има само две разумни решения: прекратяване на договора с производителя Pfizer/BioNTech или драстично намаляване на количествата. Правителствата следва занапред да поръчват само реално необходими количества, при заплащане след извършени доставки, без планиране на ваксини за следващи години“.

„Напълно съзнавам трудностите на държавите членки. Ще ви подкрепим за предоговаряне на тези договори“, заяви от своя страна еврокомисарят по здравеопазване и безопасност на храните Стела Кириакиду. Тя предложи да бъде свикано заседание на Ръководния борд за ваксини в началото на 2023 г. в присъствието на фармацевтичните компании, на което да се вземе решение.

В рамките на заседанието министрите на здравеопазването обсъдиха и приоритетните законодателни досиета в сектора, а в част „Незаконодателни дейности“ бяха одобрени „Заключения на Съвета за ваксинирането като едно от най-ефективните средства за предотвратяване на заболявания и подобряване на общественото здраве“ и „Ревизирана препоръка на Съвета за укрепване на превенцията чрез ранно разкриване: нов подход на ЕС за скрининг на рака“.

В заключителната част на срещата делегациите бяха информирани за развитието на приоритетните европейски теми в сектора на здравеопазването – ревизия на фармацевтичното законодателство на ЕС, преговорите за международно споразумение за предотвратяването, готовността и реакцията при пандемия, Глобалната здравна стратегия на ЕС, състоянието на подготвеност на Съюза за справяне със здравни заплахи, прилагането на регламента за медицинските изделия. В рамките на срещата Швеция представи приоритетите си като следващо Председателство на Съвета (1 януари – 30 юни 2023 г.).

Сподели в: