Върни се горе

„Националният план за ваксиниране срещу Covid-19 е разработен с участието на eксперти от Министерството на здравеопазването, регионалните здравни инспекции, Изпълнителна агенция по лекарствата, както и на водещи медицински специалисти и представители на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз. Използвани са указанията на Световната здравна организация, както и планове на други държави-членки на Европейския съюз, сред които Германия, Франция, Италия, Англия и някои щати на САЩ като Илинойс. Планът е съобразен с особеностите на българското здравеопазване, територия, инфраструктури. Той е динамичен, подготвен за адекватна промяна в зависимост от конкретната обстановка“. Това каза министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов на брифинг в Министерски съвет.

В плана са разработени фазите за ваксиниране на българските граждани по таргетни групи. В първата фаза попадат: медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник-фармацевти и друг помощен персонал. Очакван брой, подлежащи на ваксинация от тази таргетна група, са 243 600 лица, от които 30 000 лекари, 10 000 лекари по дентална медицина, 46 000 професионалисти по здравни грижи, 6 600 магистър-фармацевти, 2 000 помощник-фармацевти и 150 000 души помощен персонал.

Във втора фаза попадат потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти - българските учители и персонал на ферми за отглеждане на норки. Очакваният брой, подлежащи в тази група, са 112 080 лица, от които в социални институции - 15 000 домуващи и 8 000 персонал, педагогически специалисти - 89 000, персонал на ферми за отглеждане на норки - 80 лица.

Ваксинирането в първите фази на персонал от ферми за отглеждане на норки се налагa, тъй като през пролетта на тази година здравните власти в Нидерландия установиха случаи на заразяване с COVID-19 на норки, отглеждани във ферми за кожи в страната, а по късно бяха доказани и случаи на предаване на заразата и от хора във фермите на норки. Това преминаване на вируса между видовете крие опасност от развитие на генни мутации, създаване на нови щамове на вируса и тяхното разпространение в обществото. През ноември, тази година, и в Дания се установиха случаи на заболяване сред норките в част от многото ферми в страната. По-късно бяха установени и случаи сред работниците. Това наложи унищожаването на повече от 12 млн. животни в страната и пълна карантина около фермите. Във връзка с тази ситуация Европейският център за контрол на болестите в Стокхолм публикува бърз анализ и оценка на риска и препоръча редица мерки. В изпълнение на тези препоръки МЗ и БАБХ организираха изследвания на животни и хора в двете ферми за отглеждане на норки у нас. До момента всички резултати от изследванията са отрицателни. Въпреки това като превантивна мярка е организирано насочено наблюдение на здравния статус на лицата, работещи в тези ферми от страна на общопрактикуващите им лекари. Към момента в България не са установени положителни случаи за SARS-coV-2 при нито един животински вид.

В трета фаза попадат служителите, участващи в поддържане функционирането на основни за обществения живот дейности.

В четвърта фаза са възрастни хора на и над 65-годишна възраст и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високия риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т. ч. имунокомпрометирани или лица с вторични имунни дефицити. Очакваният брой, подлежащи на ваксинация в тази група, са 1 800 000. Над 65 г. са 1 500 000 лица между 45 и 65 г. – 1 950 000 лица. 15% от това население са 300 000 лица. Във фаза пет попадат уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

„За всички български граждани, в която и от таргетните групи да попадат, ваксинирането ще бъде доброволно – след ясно изразено желание от тях да направят това и след подписано информирано съгласие за ваксината, която те ще си изберат да им бъде поставена. Ваксината за всички български граждани ще бъде безплатна и доброволна“, обясни министър Ангелов.

Настоящият план е версия 0.1, с дата 04.12.2020 г. и е със срок на действие до изтичане на сключените чрез Европейската комисия договори. При промяна на фактите и обстоятелствата той ще подлежи на актуализация, стана ясно още по време на представянето на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19.

Председателят на Националния ваксинационен щаб проф. Красимир Гигов обясни, че основните цели и задачи на щаба ще бъдат по отношение на логистиката – приемане, съхраняване, разпределение, спазване на поставените от производителите условия за ваксините, както и осигуряването и провеждането на самата ваксинация.

14-дневната заболеваемост от COVID-19 на територията на страната за пръв път от няколко седмици спадна под 600 и е 591 на 100 000 души население. България слезе с едно място надолу по заболеваемост и за изтеклите 14 дни от 11-о отиде на 12-о място от страните в Европейския съюз, Обединено кралство и Европейското икономическо пространство. 14-дневната смъртност е висока и по този показател сме на първо място. Това съобщи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

„14-дневната заболеваемост – това е показателят, към който се стремяхме. На това плато, което имаме от една седмица, вече има леко движение надолу. Много е рано да се правят изводи. Аз съм убеден, че разпоредените мерки ще дадат още по-добри резултати, стига да ги спазваме. И като обобщена картина за страната - появи се първата област, която излезе от червената зона и попадна в оранжевата – това е област Кърджали“, допълни доц. Кунчев.

За последната седмица излекуваните са 12 266 души, а от понеделник до петък са 9 362-ма. По отношение на заетостта на леглата 51% от леглата за неусложнени пациенти към днешна дата са заети. 40% е заетостта на леглата за интензивни грижи.

Сподели в: