Върни се горе

„Големият инвестиционен проект за модернизация на системата за спешната медицинска помощ в Република България по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 е ключов от гледна точка осигуряването на достъпна и навременна помощ на всички граждани“, подчерта министър Костадин Ангелов по време на днешния блиц-контрол в ресорната парламентарна комисия.

Здравният министър уточни, че Министерството на здравеопазването е стартирало всички процедури по възлагане на същинското строителството, ремонтната дейност, авторския и строителния надзор на центровете за спешна медицинска помощ и филиалите към тях. От подаването на оферти, класирането на участниците в процедурите и евентуалните обжалвания зависи кога тази дейност ще бъде приключена. В случай на забавяне министерството ще поиска удължаване срока за реализация на проекта, но няма да допусне  европейското финансиране да бъде изгубено, беше категоричен министър Ангелов.

В изпълнение на проекта вече е доставена по-голямата част от предвидените 400 линейки, като предстои да бъде обявена обществена поръчка за закупуването на високопроходимите санитарни автомобили, за които Министерският съвет отпусна допълнителни 2,5 млн. лв.

„В средата на октомври, а може би и по-рано ще започне строителството в Северозападен район. Ще стартираме в Монтана, тъй като там е предвидено чисто ново строителството -  нов център за спешна медицинска помощ. Почти по същото време ще започне и същинската работа по модернизация на спешната помощ в област Русе. Така, че всички обществени поръчки са обявени. Въпрос на време е законовите процедури да приключат и да бъдат сключени договорите“, заяви още проф. Ангелов.

Паралелно със строителството продължава закупуването и доставката на медицинската апаратура и техника, от която спешните медици имат необходимост.

Бюджетът на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ възлиза на близо 164 млн. лв., като срокът за изпълнение на заложените дейности е 23 октомври 2021 година.

Сподели в: