Върни се горе

„До края на настоящата година в здравната система ще влезе допълнителен финансов ресурс в размер над четвърт милиард лева. С тези средства ще осигурим увеличение на възнагражденията на ангажираните в сектор „Здравеопазване“. По този начин ще гарантираме устойчивост на системата в идните месеци“. Това заяви министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов на пресконференция днес.

12,4 млн. лв. са предназначени за увеличаване възнагражденията на работещите на първа линия, като увеличението ще бъде с 30% и ще засегне над 6000 души. Изчисленията са направени така, че достигнатите нива на възнаграждения ще бъдат запазени и през 2021 г. Средствата са предвидени за всички служители на регионалните здравни инспекции, държавните психиатрични болници, центровете за трансфузионна хематология, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Изпълнителна агенция по лекарствата, Национален център по обществено здраве и анализи, Националния център по радиология, Националния център по заразни и паразитни болести, НЕЛК, както и служителите на НЗОК, командировани в РЗИ във връзка с епидемията от COVID-19.

Със 17,3 млн. лв. ще бъдат увеличени средствата за субсидии на лечебни заведения – търговски дружества по Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. 9,5 млн. от тях са предвидени за финансиране на лечебните заведения със структури по инфекциозни болести, в т.ч. и COVID-19. Тези средства ще бъдат разпределени между 44 болници. Близо 2 млн. лв. са предназначени за лечебните заведения, обслужващи пациенти със специфични и неспецифични белодробни заболявания, за 12-те центъра за психично здраве и 22 психиатрични отделения. С тези средства ще бъдат увеличени възнагражденията на работещите в съответните структури.

Допълнително 6 млн. лв. за оставащите 5 месеца от годината ще получат 70 общински лечебни заведения по реда на Наредба № 3. С тези средства ще могат да бъдат достигнати минималните прагове на възнагражденията, посочени в Колективния трудов договор. По този начин общо за цялата година средствата, предвидени за болниците в отдалечени и труднодостъпни региони, ще достигнат 19 млн. лв.

126,3 млн. лв. са предназначени за увеличение стойността на здравноосигурителните плащания по бюджета на НЗОК, или средно с около 10% ще бъдат увеличени цените на всички клинични пътеки. Министерството на здравеопазването ще предложи на договорните страни по Националния рамков договор този финансов ресурс да бъде предназначен единствено за разходи за медицински персонал, с което да бъдат достигнати минималните нива, заложени по КТД. Очакванията на МЗ са, че 350 лечебни заведения ще увеличат своите приходи, което ще доведе до увеличение възнагражденията на около 17 хил. лекари, 44 хил. професионалисти по здравни грижи и 10 хил. души друг, немедицински персонал.

Със средства в размер на 67,0 млн. лв. е осигурено нетно възнаграждение в размер на 1 000 лв. за ангажираните медицински специалисти в борбата с COVID-19 до края на 2020 г.

Други близо 15 млн. лв. са предвидени за ваучери за туризъм, от които могат да се възползват над 10 хил. души – служители в системата на здравеопазването, които са на първа линия в борбата с COVID-19.

 

Сподели в: