Върни се горе

Гарантирането на справедлив достъп до висококачествени здравни услуги, ориентирани към хората, достъп до лекарствени продукти, както и насърчаване на благосъстоянието на хората от всички възрасти, трябва да бъдат водещи задачи в общите усилия, за да се осигури универсално здравно покритие. Това заяви в изказването си от името на Българското председателство на Съвета на ЕС министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по време на откриването на 71-та сесия на Световната здравна асамблея в Женева.

Тази година сесията е посветена на темата „Здраве за всички: ангажирайте се с универсално здравно покритие“. Световната здравна асамблея е върховният орган на Световната здравна организация, който взема решенията и определя политиките на организацията. Универсалното здравно покритие е споделена цел на държавите-членки на Световната здравна организация в стремежа никой гражданин да не бъде оставен на заден план – цел, чрез която ще се търси постигането на най-високия възможен стандарт за здраве за всички.

Българският здравен министър посочи, че важни стъпки в тази посока са необходимостта от стратегическо и устойчиво сътрудничество на всички нива, както и целенасочени усилия, за да се достигне до най-уязвимите групи. Затова и СЗО трябва да е добре подготвена да подпомага държавите-членки в усилията им да разширят достъпа до здравни услуги и да координира усилията на всички партньори да изградят устойчиви здравни системи, изтъкна Ананиев.

ЕС и неговите държави-членки признават постигнатото в резултат от усилията на СЗО досега, но все още има редица области, в които липсва напредък. Необходимо е да се продължи с бързи, решителни и прозрачни действия за справяне с някои въпроси от програмата за реформи, в това число и тези, свързани с реформата в управлението. Ето защо държавите-членки на ЕС подкрепят усилията на Генералния директор, насочени към продължаване изпълнението на спешната реформа на Световната здравна организация, коментира в изказването си министър Ананиев. Той посочи, че ЕС и държавите-членки приветстват Тринадесетата обща работна програма, чиято цел е осигуряването на здравословен живот и насърчаването на благосъстоянието на хората от всички възрасти.

В изказването си пред сесията на Световната здравна асамблея българският здравен министър поздрави СЗО за постиженията на организация през последните 70 години и допълни, че ЕС и държавите-членки са напълно ангажирани да продължат да подкрепят и да допринасят конструктивно за реформата на организацията и другите въпроси от първостепенна важност в нейния дневен ред.

Министър Ананиев благодари на Секретариата за доклада, съдържащ петгодишния глобален стратегически план за подобряване на готовността и реакцията на общественото здраве и посочи, че ЕС и държавите-членки подкрепят предложените в доклада цели, задачи и мониторинг.

В Асамблеята участват делегации от всички 194 страни-членки на СЗО, представители на различни специализирани агенции, организации от системата на ООН, правителствени и неправителствени организации, както и официални наблюдатели. 

 

Сподели в: