Върни се горе

Овладяването на пандемията от COVID-19 в ЕС, укрепването на капацитета на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ЕСDC) и гарантирането на доставките на лекарствени продукти в ЕС обсъдиха здравните министри на ЕС. По време на неформална видеоконферентна връзка, проведена по инициатива на Германското председателство на Съвета, министрите дадоха висока оценка за приноса на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, осигуряващ по-добра координация в рамките на ЕС и подпомагащ усилията на държавите-членки по време на пандемията. Председателството отчете наличието на достатъчна подкрепа за укрепването на ЕСDC и призова Европейската комисия да представи законодателно предложение до края на годината.

Акцент в дебатите беше поставен върху гарантирането на доставките на лекарствени продукти, включително чрез засилване на автономността на ЕС по отношение на производството на медикаменти в трети страни. България и редица други държави-членки отбелязаха нуждата от анализ как релокирането на производства на активни съставки ще се отрази на цените на лекарствените продукти и на околната среда. Министър Ананиев изрази очакване, че от предстоящите единни решения на ниво ЕС ще имат възможност да се възползват пациенти и производители във всички държави-членки.

Министрите изказаха подкрепа и за задълбочаване на регулаторното сътрудничество и засилване на инспекциите за добра производствена практика. В контекста на дейностите, реализирани от Европейската агенция по лекарствата, беше откроена и нуждата от проследяване на недостига на лекарствени продукти на пазара на държавите-членки на ЕС. Председателството отчете наличието на консенсус и индикира готовност за предприемане на следващи стъпки.

В рамките на заседанието Европейската комисия предостави допълнителна информация, свързана с възможностите за осигуряване на ваксини за COVID-19 на държавите-членки.

Сподели в: