Върни се горе

Днес, 27 юни, в 15 часа министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще присъства на представянето на две високотехнологични линейки за нуждите на ЦСМП-Кърджали пред сградата на спешния център. Доставката им е част от Проект „Получаване на спешна/ежедневна медицинска помощ чрез насърчаване на иновациите в  трансграничния регион Гърция – България“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ в рамките на програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020 г.

По-късно, в 16 часа, в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – Кърджали здравният министър ще представи прилагането на Методиката за формиране на разходите за персонал пред ръководствата на кърджалийската многопрофилна болница, МБАЛ – Хасково и МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” – Смолян.

Сподели в: