Върни се горе

Целите и на двата варианта са да се повиши удовлетвореността на пациентите, да се подобри ефективността на използването на средствата в здравната система, да се оптимизира структурата и разпределението на болничните ресурси и да се преодолеят териториалните дисбаланси в системата. Основни цели са и подобряването на контрола в системата и намаляването/елиминирането на нерегламентираните разходи. Въвеждането на нов здравноосигурителен модел ще създаде възможност за реализиране на нови политики и програми и за инвестиции и обновяване на материалната база и технологиите за лечение.

В прикачените файлове можете да се запознаете с презентацията на министъра на здравеопазването и с данните от националното представително проучване на социологическа агенция „Алфа рисърч“.

Сподели в: