Върни се горе

„Преструктуриране на общински болници в ДКЦ може да стане само и единствено с решение на общинските съвети. Общините са собственикът им и те ги наблюдават и контролират“. Това заяви здравният министър Кирил Ананиев по време на блиц контрол в Комисията по здравеопазване в Народното събрание.

По отношение на допълнителния ресурс, който общинските болници поискаха, министър Ананиев припомни, че е поел ангажимент да се прегледат възможностите за икономии в бюджета на Министерството на здравеопазването, за да могат да се повишат средствата, които лечебните заведения получават ежегодно по Методиката за субсидирането им. „Трябва да погледнем на финансирането от друга страна – от финансиране на структури да вървим към финансиране на качествено извършена медицинска дейност“, допълни министърът.

Министър Ананиев обясни, че по време на срещите с директорите на областните болници и с представители на общинските лечебни заведения, са поставени сходни проблеми, свързани най-вече с финансовото състояние и недостига на медицински кадри.

„В момента разработваме промени в Наредбата за специализациите, като сме си поставили срок до края на март да бъдем готови. Държавата трябва да поеме своята отговорност по отношение на младите хора в системата на здравеопазването“, заяви Кирил Ананиев. По думите му скоро се очаква да приключи и работата по медицинските стандарти. Предстои преразглеждането и на алгоритмите на клиничните пътеки.

Освен промени в наредбата, в ход е и изготвянето на единни правила за възнагражденията в държавните болници, което ще бъде допълнителна мотивация младите хора да работят и в по-малките региони на страната.

Във връзка със свръххоспитализациите и надлимитната дейност министърът поясни, че бюджетът на Касата се разходва на база приетия Закон за бюджета на НЗОК и правилата, заложени в него. Няма как да се излезе извън одобрените средства за болнична помощ, предвидени по закон. Балансът между отделните здравноосигурителни плащания може да бъде поддържан до размера на законоустановените източници за финансиране. По тази причина не може да се признае отчетена дейност, която надхвърля максималния размер за финансиране. Според здравния министър трябва да се засили контролът върху разходването на средства от бюджета на НЗОК.

Сподели в: