Върни се горе

Министерството на здравеопазването е направило към НЗОК всички заявени трансфери за потребителската такса при общопрактикуващите лекари.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. по бюджета на Министерство на здравеопазването са утвърдени трансфери към НЗОК в размер на 24 млн. лева. За 2017 г. средствата за доплащане на разликата в потребителската такса за пенсионерите са в размер на 15,400 млн. лева, според утвърдените средства по бюджета на министерството.

Общата сума на преведените към НЗОК средства към 31.12.2017 г.  е в размер на 24 млн. лв., в т.ч. за изплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване/ потребителска такса/  -  16 255 895  лева. С това МЗ е изплатило към НЗОК всички дължими за потребителска такса суми към месец септември, включително.

През месец януари 2018 г. Министерство на здравеопазването е извършило плащане в размер на 6 738 553 лева за извършена медицинска дейност през месеците октомври и ноември 2017 г., в т.ч. сумите за потребителска такса по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване - в размер на 4 665 219 лева.

Припомняме, че МЗ ежемесечно прави трансфер към НЗОК за финансиране на дейностите по: чл. 37, ал. 6 от ЗЗО потребителската такса за пенсионерите (разликата от 1.90 лв., която се възстановява на общопрактикуващите лекари от държавния бюджет); разходите за лекарствени продукти и дейностите по прилагането им - ваксини за рак на маточната шийка и контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити, съгласно чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето и т.н. Ежемесечните трансфери са в размер на поетото през месеца от НЗОК задължение към лечебните заведения за извършените от тях дейности.

Министерството е направило и всички трансфери, заявени от НЗОК, за ваксини за рак на маточната шийка и за дейностите по прилагането им, както и за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити.

Сподели в: