Върни се горе

Министерството на здравеопазването осигурява извънредна доставка на лекарствения продукт Калимин (Kalymin) за пациенти с миастения гравис.

След полученото на 28.06.2023 г. уведомление, че следващата доставка на лекарствения продукт ще бъде извършена на 31.07.2023 г., Дирекция „Лекарствени продукти“ към МЗ предприе незабавни действия.

В резултат на това, притежателят на разрешението за употреба „Тева България“ пое ангажимент да осигури нужните за страната количества Калимин през следващата седмица, на 04.07.2023 г. След това в кратки срокове те ще бъдат разпределени към търговците на едро с лекарствени продукти. По информация от логистичния отдел на „Тева България“ плануваното количество ще обезпечи напълно нуждите на населението за по-дълъг период от време. От компанията съобщават, че ще бъде поддържан и по-голям резерв от лекарствения продукт в страната.

Временният недостиг не засяга само България. Той е причинен от производствен проблем, свързан със забавяне в доставката на суровина от трета страна.

Сподели в: