Върни се горе

Днес с решение на ръководството на Министерството на здравеопазването бяха приети промени в Методиката за финансиране на лечебните заведения – бази на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД.

От 375 на 570 лв. се увеличава субсидията за отдих,  профилактика и рехабилитация на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите. Съгласно Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, държавата се ангажира да полага особени грижи за защита на социалните интереси на тези български граждани, както и за създаването на условия за тяхното интегриране в обществения живот. С увеличаването на субсидията се осигуряват по-добри условия в санаториалните центрове и се дава възможност за по-продължителна рехабилитация и профилактика. Със своето решение Министерството на здравеопазването отговаря на въпросите, поставени на срещите с ръководствата на национално представените военнопатриотични организации.

Сподели в: