Върни се горе

Днес, 21 декември, от 14.00 ч., доц. Момчил Мавров, началник на кабинета на министъра на здравеопазването, и доц. Марияна Василева, директор на Дирекция „Международни проекти и програми“ и ръководител на проекта за модернизиране на спешната медицинска помощ, ще предоставят информация за дейностите по реализацията на проект BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Главната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура в страната, която да допринесе за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинска помощ, както и за осигуряване на равнопоставен и навременен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния.       

Общата стойност на проекта е 163 897 815,62 лв., от които 138 976 812, 77 лв. – европейско финансиране (EФРР), 24 525 319, 91 лв. – национално финансиране и 395 682, 94 лв. – собствен принос на бенефициента.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 23 декември 2023 г.

Събитието ще се проведе в зала "Перла" на хотел "Даун таун" (гр. София, бул."Васил Левски"№ 27).

 

Проект: BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели в: