Върни се горе

Министерството на здравеопазването подготвя промени, които да улеснят приема на децата от яслите в детските градини. Те се извършват в Наредба 26.


След навършване на тригодишна възраст родените от 1 януари до 30 юни деца ще се изписват от яслите от 1 до 20 юни. Родените след 1 юли ще бъдат изписвани от 1 до 15 септември. Ако детето има осигурено място в детската градина, то ще може да напусне яслите по всяко време.


Това се предвижда в проекта за изменение на Наредба № 26. С тези промени ще се реши проблемът с настаняването на навършилите 3-годишна възраст деца от яслите в детските градини.

Сподели в: