Върни се горе

През последните седмици редица публикации в пресата и репортажи в електронните медии насочиха вниманието към производството и разпространението на храни, съдържащи съставки, които не са обявени на етикета на продукта. Сред съставките са и палмово масло, както и други видове растителни мазнини, които пресата определя като храни, притежаващи канцерогенно действие. 
В тази връзка и с оглед получаване на актуални данни за   продуктите, които се произвеждат и предлагат на пазара и с цел защита на потребителите и на правото им за информиран избор, Министерството на здравеопазването разпореди на РИОКОЗ в страната да извършат проверка на някои видове храни, произвеждани и предлагани на потребителите.
Обект на проверката е производството на маргарини, както и маргарините, внесени от трети страни или с произход от други европейски страни, които се предлагат в обектите за търговия на храни у нас. Целта е да се провери спазването на изискванията на действащото законодателство по храните. Предвидено е проверката да приключи до 10 март, след което данните ще бъдат обобщени, а резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на МЗ - www.mh.government.bg. 

Сподели в: