Върни се горе

В изпълнение на Наредба 5 от 17.06.2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансовата дейност, прилагани от държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ, това е първото тримесечие, за което Министерството на здравеопазването събира и публикува данни за финансовите и медико-статистическите показатели на общинските болници.

Съгласно чл.6, ал.4а от Закона за лечебните заведения е предоставена медико-статистическа и финансова информация за всички лечебни заведения за болнична помощ, които изпълняват медицинска дейност по договор с Националната здравноосигурителна каса за трето тримесечие на 2019 г.

Данните, които Министерството на здравеопазването проследява за държавните болници към 30.09.2019 г., са съпоставени с данните към края на второ тримесечие на 2019 г., както и спрямо същия период на миналата година.

От следващото тримесечие ще бъде възможно проследяването на динамиката на стойностите по ключови показатели и на общинските лечебни заведения за болнична помощ.

Ще продължат усилията на МЗ за повишаване ефективността на управлението на държавните и общинските болници, чрез осигуряване на прозрачност, възможност за сравнение и подобряване на контрола в разходването на публичните средства за здравеопазване.

На ръководствата на болниците, отчитащи неблагоприятни стойности на финансовите параметри, се препоръчва да подготвят и да започнат да изпълняват оздравителни планове и програми, които да допринесат за подобряване икономическото състояние на лечебните заведения.

Сподели в: