Върни се горе

Министерството на здравеопазването преведе 750 000 лв. на Специализираната болница за рехабилитация в Котел.

Безлихвеният заем ще покрие просрочените задължения на лечебното заведение за консумативи, ток и заплати на персонала.

Припомняме, че Министерството на финансите одобри финансовата обосновка на МЗ за допълнителни плащания по бюджета на ведомството за 2024 г., с цел предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ.

Средствата вече са преведени по сметката на СБР - Котел, като лечебното заведение има срок до 31.07.2027 г. да покрие задължението.

С безлихвения заем болницата, която поема лечението на деца с увреждания от цялата страна, ще бъде стабилизирана, а дейността ѝ няма да бъде преустановена.

Сподели в: