Върни се горе

На 19.08.2009 г. вечерта в дирекция „Здравен контрол” на Столична РИОКОЗ е постъпил сигнал от дежурен полицай на СДП за възможен хранителен инцидент при няколко заболели лица, настанени в Инфекциозна болница в столицата. Сигналът е потвърден и с телефонно обаждане от дежурния лекар на Инфекциозна болница до отдел „Противоепидемичен контрол” на РИОКОЗ.  Информацията сочи, че в болницата са хоспитализирани лица с диспептични оплаквания след консумация на храна.
На 20.08.2009 г. сутринта районният епидемиолог д-р Светла Панчева – гл. инспектор в отдел “Противоепидмичен контрол” е извършила епидемиологично проучване в Инфекциозна болница, като лично е разпитала хоспитализираните 6 лица. Същите са служители във фирма “Конвой Уорлд” ООД. При допълнително епидемиологично проучване е установено, че във ВМА има хоспитализирани още три  лица със същите оплаквания и един човек, който е потърсил лекарска помощ в „Пирогов”, впоследствие оставен на домашен стационар.  Болните са с повръщане, настъпило 3-4 часа след обедното хранене на 19.08.2009 г., втрисане и разстройство при един от потърпевшите. 
Установено е, че от обедното меню в бюфета на фирма „Конвой уърлд” са консумирали 55 лица – персонал на фирмата, като всички са с различно изразена гастроентероколитна симптоматика. Храната е доставена от ресторант “Дружба”, намиращ се в район “Нови Искър”, кв. Кумарица, ул. “Искърско дефиле” № 151.На 19.08.2009 г. вечерта бюфетът на фирмата е запечатан от служители на МВР, като са запечатани и намерените количества храна.

На 20.08.2009 г. екип на Столична РИОКОЗ, съвместно с представители на МВР, са извършили проверка и в двата обекта. Взети са проби от намерените храни, отривки от работна среда и смивове от ръце, нос и гърло на персонала и е извършено епидемиологично проучване на потърпевшите. Уведомена е Дирекция “СВСК” за предприемане на мерки по отношение продуктите от животински произход.

Проверката установи, че бюфетът в предприятие “Конвой Уорлд” ООД, където е доставена и раздавана храната, не е регистриран по Закона за храните, за което на фирмата ще бъде наложена санкция и обектът ще бъде спрян от експлоатация.
В ресторант “Дружба” е констатирано като несъответствие транспортирането на храна в неспециализиран транспорт в открити съдове за храна, което е нарушение на добрите хигиенни практики.  Намерени са следи от стар теч, както и други нарушения. На взетите проби се извършват лабораторни анализи.

 
До окончателно изясняване на причината за хранителния взрив и с оглед недопускане на последващи заболявания от хранителен произход, проверяващият екип на Столична РИОКОЗ е издал заповед ресторантът да бъде временно спрян  от експлоатация.  Ще бъде издадено и предписание с конкретни срокове за изпълнение, за отстраняване на установените нарушения, за осигуряване на термофорни съдове и подмяна на износената трапезна посуда. 
На фирмата ще бъде съставен акт за допуснатите нарушения. Съгласно Закона за храните, чл. 43, ал. 1, за подобни нарушения нарушителят „ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 2 000 до 3 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба от 3000 до 5000 лв.”. Съгласно ал. 2 на същия член от ЗХ в случай, че нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 7000 лв.

 

 

Сподели в: