Върни се горе

Повишаването на основните заплати на работещите в лечебните заведения до минималните нива, заложени в Колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване“ от 2022 г., каквото изискване беше записано в анекса към Националния рамков договор за медицински дейности, подписан от НЗОК и БЛС, и готовността на общинските лечебни заведения да осигурят на служителите си съответните повишени възнаграждения, обсъдиха днес, 29 юли, на среща в МЗ министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова и представители на Националното сдружение на общините в Република България. От страна на Националното сдружение в срещата участваха още заместник-председателят на Националното сдружение на общините и кмет на Троян Донка Михайлова, кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов, кметът на Димитровград Иво Димов и др.

От Сдружението на общините посочиха, че някои общински лечебни заведения изпитват затруднения, считано от 1 август, да увеличат заплатите на своя персонал, което съгласно НРД означава, че тези болници ще получат увеличение в цената на клиничните пътеки вместо средно с 25% - с 15%. В тази връзка министър Сербезова информира, че предложението на Министерството на здравеопазването е да се променят текстовете на Националния рамков договор, обвързващи финансирането на болниците от НЗОК с основните заплати на персонала, като за общинските болници, които отговарят на определени изисквания, се направи изключение.

„Нашата позиция е, че следва да се потърси възможно разрешение за общинските лечебни заведения за болнична помощ, като се гарантира достойното заплащане на труда на медицинските специалисти в тях. Първоначалната ни концепция бе да се внесат изменения в законодателството с тази цел, което в настоящия момент се явява невъзможно. През м.април т.г. не бе предвидено, че няма да съществува работещ парламент, който да приеме съответните законови промени“, посочи проф. Асена Сербезова.

Възможни критерии за изключение с оглед осигуряване на достъп на пациентите до медицинска помощ са лечебното заведение да е многопрофилно, повече от 70% от приходите да се разходват за възнагражденията на персонала и да се намира на определено отстояние от друга многопрофилна болница, като какво точно да е отстоянието трябва допълнително да се прецени, то тази болница и такива като нея не бива да бъдат възпрепятствани да получат предвиденото в НРД увеличение на цените на клиничните пътеки, по които работят“, обясни началникът на кабинета на здравния министър и председател на НС на НЗОК доц. Васил Пандов.

Припомняме, че минималните нива на основни работни заплати, посочени в Колективния трудов договор в сектора, са: 2000 лв. за лекар, 1500 лв. за медицинска сестра и 910 лв. за санитар.

Сподели в: