Върни се горе

Министерството на здравеопазването поздравява всички медицински сестри у нас по случай 12 май – Международния ден на сестринството.

„В деня на вашия професионален празник искам да заявя, че високо оценявам приноса на професионалистите по здравни грижи в България за осигуряването на качествено медицинско обслужване на българските граждани. Благодаря ви за неуморния труд, за високия професионализъм и компетентност, за всеотдайните грижи, които полагате за здравето и живота на хората”, се казва в поздравлението на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, изпратено до ръководството на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

„Успешното реформиране на здравната система е предизвикателство и отговорност за всички нас. Дълбоко убеден съм, че себеотрицанието и високият морал на всички участници в този процес ще доведат до постигането на главната ни цел – по-добро и модерно здравеопазване за всички българи. Вярвам, че професионалистите по здравни грижи ще дадат значим принос за постигането й”, заявява още министър Желев в своето поздравление към медицинските сестри у нас.

Израз на политиката на МЗ за подобряване на условията на работа на медицинските сестри са предприетите от министерството действия за повишаване на техните доходи. От 1 януари тази година възнагражденията на медицинските сестри, работещи в лечебните заведения на бюджетна издръжка към МЗ, бяха повишени с 20%. Нов ръст от 15% ще бъде направен от месец май, обяви през миналата седмица министър Желев.

Предстои подписването на Колективния трудов договор в сектор здравеопазване за 2008-2009 г., който ще регламентира по-високи начални основни заплати за медицинските сестри, работещи в различни звена на здравната система.

На дневен ред МЗ поставя и промени в обучението на медицинските сестри, целта на които е да се намали дефицитът от тези кадри в системата.

Обучението, работата и заплащането на труда на медицинските сестри бяха обсъдени в петък на среща на министър Желев с председателя на БАПЗГ проф. Станка Маркова. Разговорът отново доказа, че МЗ обръща сериозно внимание на тези проблеми и поставя решението им сред своите приоритети.

Сподели в: