Върни се горе

Министерството на здравеопазването преведе  днес  472 579 евро на неправителствените организации, работещи за превенция на ХИВ/СПИН. Общата стойност на сключените 54 договора с неправителствени организации за 2010 г. е в размер на 1 611 477 евро. Договорите са подписани съгласно  Споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването за изпълнение на дейности по Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН».  Всички подполучатели са избрани с конкурс и след това утвърдени от Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза. За своята работа неправителствените организации получиха външна независима оценка на дейността си.

 

Чрез подписаните договори неправителствените организации ще реализират своите дейности в общо 19 градове – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Перник, Кюстендил, Русе, Сливен, Стара Загора, София, Сандански, Хасково и  Шумен. Представителите на неправителствения сектор ще работят за превенция на ХИВ сред групите в риск:  лица, употребяващи инжекционно наркотици, проституиращи, представители на ромската общност, мъже,които правят секс с мъже, лицата, лишени от свобода, млади хора в най-висок риск, както и хора, живеещи с ХИВ/СПИН. През тази година чрез конкурс предстои да бъдат избрани нови неправителствени организации за работа сред младите хора в най-голям риск (15-24 год.), които ще работят  в общините Видин, Габрово, Кюстендил, Сливен, София и Хасково. Обхватът на дейностите и сред представители на мъжете, които правят секс с мъже също ще бъде увеличен чрез избор на под-получатели  в градовете Бургас и Благоевград.

 

С подкрепата на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, Министерство на здравеопазването и неправителствените организации работят много ефективно за превенция на ХИВ/СПИН и на туберкулоза  сред групите в риск. Вече трета година у нас се изпълнява Програма «Подобряване на контрола на тубркулозата в България». Съгласно споразумението с Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария са сключени 25 договора на обща стойност 443 446 евро с неправителствени организации, които и през тази година ще работят за подобряване на контрола на туберкулозата сред уязвимите групи (употребяващите инжекционно наркотици, лица с алкохолна зависимост, деца на улицата, представители на ромската общност). Предстои тези организации също да получат първия транш в размер на 179 589 евро за изпълнение на своите дейности.

Сподели в: