Върни се горе

462 лекари и медицински специалисти от спешните отделения в болниците допълнително ще бъдат включени в обучителните програми по проекта 

462 лекари и медицински специалисти от спешните отделения на 33 лечебни заведения за болнична помощ в страната ще повишат професионалната си квалификация в рамките на проекта „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния”.  Успешното реализиране на проекта даде възможност те да бъдат включени допълнително в обучителните програми. 

Проектът ПУЛСС стартира на 8 октомври 2012 г. като до края на 2013 г. обучение по него преминават всичките 6 500 работещи в 28-те Центрове за спешна медицинска помощ в страната.  Обучителните модули се провеждат от висококвалифицирани специалисти в „Пирогов” с използване на електронни манекени, позволяващи работа в условия, максимално близки до реалните.  

Проектът ПУЛСС се реализира от Министерството на здравеопазването с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Резултатите от проведеното досега обучение на кадрите в спешната медицинска помощ и предстоящите дейности по проекта ще бъдат обявени на пресконференция на 8 май 2013 г., от 10.00 часа в Националния Пресклуб на БТА. За участие в нея са поканени представители на МЗ, членове на екипа по проекта, директори на  лечебни заведения в страната, както и представители на БЛС и други неправителствени организации в сферата на здравеопазването.

Сподели в: