Върни се горе

 

„Чистата питейна вода е сериозен фактор за човешкото здраве. При питейната вода, която населението консумира понякога са налице отклонения от нормите, препоръчвани от здравните власти. Проблемите могат да се задълбочат заради климатичните промени. Именно заради това всяка стъпка, насочена към осигуряването на по-добър контрол върху качеството на питейната вода, е изключително важна. Благодарение на закупената апаратура за извършване на химичен и радиологичен анализ, значително ще бъде намалено времето за извършване на необходимите изследвания на качеството на питейната вода.“. Това заяви главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев по време на пресконференция по проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

„В изпълнение на проекта ще бъдат закупени допълнителни апарати за химичен и радиологичен анализ на питейните води за структурите от Държавния здравен контрол. Това стана възможно в резултат на успешно проведените обществени поръчки и спестените средства след сключването на договори с изпълнителите“, отбеляза Иван Господинов, ръководител на проекта.

Владимир Ангелов, заместник-главен директор на Главна Дирекция Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г., даде висока оценка за работата на Министерството на здравеопазването в изпълнението на проекта.

Целта на проекта е да се приведе обхватът и честотата на мониторинга на качеството на питейните води, провеждан от органите на ДЗК, в пълно съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство. В изпълнение на проекта се осигурява съвременно оборудване за провеждане мониторинг на качеството на питейните води в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита, РЗИ Бургас, РЗИ Варна, РЗИ Велико Търново, РЗИ Враца, РЗИ Пловдив, РЗИ Плевен, РЗИ Стара Загора и СРЗИ.

С изпълнението на проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.,  ще се изпълнят дадените препоръки към България в обобщаващ доклад на Европейската комисия от 16 юни 2014 г. за качеството на питейната вода в Европейския съюз (Доклад на ЕК (COM(2014) 363 final), изготвен въз основа на предоставените, съгласно Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, национални доклади от държавите-членки за периода 2008-2010г.

Общата стойност на проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“ възлиза на 10 млн. лв. и е 100% безвъзмездна финансова помощ за Министерството на здравеопазването, осигурена по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

Сподели в: