Върни се горе

Във връзка с постъпили запитвания относно доставянето на новите лекарствени продукти за пациенти с онкологични заболявания, включени в Наредба 34, по информация на отдел „Лекарствена политика”, след извършена проверка е установено, че лечебните заведения са получили всички лекарствени продукти по направените от тях заявки. 

На дистрибуторите са връчени за изпълнение заявките-разпределения за новите лекарствени продукти PEMETREXED, BEVACIZUMAB, SUNITINIB, BORTEZUMIB, CETUXIMAB.

В Министерството на здравеопазването е постъпила обратна информация, че доставките са извършени и лекарствените продукти са в наличност в лечебните заведения.
Сподели в: